CC0 Chips

古びたレンガの素材[226]

平面用テクスチャ。


素材No No.226
タイトル 古びたレンガの素材[226]
説明 古びたレンガのテクスチャです。
画像形式 JPG
画像サイズ 1K(1024px × 1024px)
2K(2048px × 2048px)
4K(4096px × 4096px)
ダウンロード 1K 2K 4K 1K(※3D用) 2K(※3D用) 4K(※3D用)

<< 前のページに戻る